Krok
Krok
Menu


Firemní portál


Kontakt
KROK CZ, s.r.o.

Tovární 2247
753 01 Hranice
GPS: S(N)49.5626975, V(E)17.7427211

IČ: 47984601
DIČ: CZ47984601
Tel.: +420 581 698 311
E-mail: krok@krok-hranice.cz
ID datové schránky: fgnghzu

right_box_bottom

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Tyto zásady zpracování a ochrany osobních údajů představují základní zásady, kterými se naše firma řídí při získávání a zpracovávání osobních údajů. Tyto zásady provádějí práva a povinnosti společnosti vyplývající zejména z obecně závazných právních předpisů.

 Tyto zásady se uplatní na všechny osoby navštěvující webové stránky společnosti http://www.krok-hranice.cz, a to bez ohledu na to, zda jsou ve smluvním vztahu se společností či nikoliv.

Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se v souladu s GDPR rozumí veškeré informace o určené nebo určitelné fyzické osobě (nikoli tedy právnické osobě). V zásadě se tedy jedná o jakékoliv informace, které ať už samostatně, nebo v souhrnu s dalšími informacemi mohou sloužit k identifikaci konkrétní fyzické osoby.

 Jaké osobní údaje společnost zpracovává 

1. Osobní údaje, které společnosti sami sdělíte.

Takovými osobními údaji jsou zejména údaje, které uvedete ve vyplněném registračním, objednávkovém či jiném formuláři, nebo které společnosti sdělíte prostřednictvím e-mailu, telefonu, faxu či jiného obdobného zařízení. Osobní údaje můžete společnosti poskytnout také zasláním obecného dotazu. Jedná se především o jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, údaje o bankovním účtu, údaje o zvolené platební metodě apod.

Výše uvedené osobní údaje bude společnost zpracovávat za účelem: 

a) poskytnutí služby, produktu či informace, o kterou jste projevili zájem

b) v případě, že jste stávající zákazník také k poskytnutí informací o jiných službách či produktech podobných těm, které byly předmětem Vašeho předchozího nákupu

c) pokud jste nový zákazník, bude Vám společnost zasílat obchodní sdělení a nabídky produktů a služeb pouze v případě, že jste k tomu společnosti dali výslovný souhlas

d) posouzení a vyhodnocení Vaší žádosti o pracovní pozici.

2. Osobní údaje, které o Vás společnost shromažďuje sama

Při návštěvě našich webových stránek může společnost shromažďovat některé informace nezbytné pro to, aby byl zajištěn řádný a pohodlný provoz webových stránek. Takovými informacemi jsou údaje o internetovém protokolu (IP), sloužící k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše registrační údaje, typ a verzi prohlížeče, nastavení časového pásma, plug-in prohlížečů, údaje o Vaší návštěvě, včetně platného Uniform Resource Locator (URL), cestu na a z webových stránek (včetně data a času), produkty, které jste si zobrazili nebo hledali, časy odezvy, chyby během stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakci při návštěvě stránek (například rolování, kliknutí a umístění myši) či způsob opouštění stránky.

 Tyto osobní údaje společnost využívá ke správě a zlepšování webových stránek a pro účely zajištění interních operací, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkumu, statistických účelů a evidenci četnosti náhledů. Tyto osobní údaje lze dále využít k měření účinnosti reklamy a k poskytování relevantní inzerce.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje, které o Vás Společnost získá, mohou být předávány třetím osobám (zpracovatelům), které společnosti pomáhají plnit její smluvní povinnosti zprostředkováním určitých služeb (např. doručování služby). Společnost předává osobní údaje pouze těm zpracovatelům, kteří poskytují záruky dostatečné úrovně zabezpečení Vašich osobních údajů a tyto osobní údaje zpracovávají výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.


V tomto smyslu může společnost předávat osobní údaje těmto zpracovatelům:

1. externím spolupracovníkům a dodavatelům za účelem splnění smluvní povinnosti společnosti;

2. poskytovatelům platebních služeb a zpracovatelům plateb za účelem zabezpečení převodu finančních prostředků a realizace platebního styku

3. poskytovatelům poštovních a doručovacích služeb za účelem doručení produktů či služeb nabízených společností

4. správci webových stránek.

Za určitých okolností může být společnost povinna poskytnout Vaše osobní údaje třetím osobám (např. orgánům činným v trestním řízení) v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

Prostředky ochrany osobních údajů

Za účelem ochrany a minimalizace rizika neoprávněného přístupu k osobním údajům společnost přijala organizační a technická opatření.

Mezi tato opatření patří:

1. organizační omezení zužující okruh osob oprávněných přicházet do styku s osobními údaji

2. technické zabezpečení serverů a webových stránek společnosti proti neoprávněné manipulaci.

Osoby přicházející do styku s osobními údaji jsou poučeny o zásadách ochrany osobních údajů a při jejich zpracování jsou vázány mlčenlivostí.  

 Délka uchovávání osobních údajů

Společnost osobní údaje uchovává pouze po dobu nezbytně nutnou pro plnění svých smluvních závazků a pro plnění povinností, které pro společnost vyplývají z příslušných právních předpisů. Osobní údaje, které jsou zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, společnost uchovává pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen. Po zániku zákonného důvodu, na základě kterého dochází ke zpracování Vašich osobních údajů, společnost tyto osobní data a všechny jejich existující kopie zlikviduje.

COOKIES 
 (
Please note this text is available in czech version only)

Cookie je malý textový soubor, který se uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě naší webové stránky. Cookies využíváme, abychom lépe identifikovali vaše preference a abychom dle nich mohli přizpůsobit náš web.

Cookies tedy zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky (umožní vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a Vaše preferované nastavení jednotlivých stránek). Cookies jsou zpracovány zejména provozovateli serverů či příslušných webových stránek a dále provozovateli reklamních systémů, které jsou použity na příslušných webových stránkách. Cookies jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich využití, maximálně však po dobu 1 roku ode dne vytvoření příslušné cookie.

Žádná z našich cookies nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat Vaši osobu. Pokud ve svém prohlížeči nepovolíte cookies (návod naleznete níže), některé funkce našeho webu pak nemusí fungovat tak, jak očekáváte. Webové stránka například nebude zobrazena dle vašich preferencí, protože se nebude moci personalizovat. Výkonnostní cookies – shromažďují anonymní informace o navštívených stránkách a o způsobu využití webu. Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování webových stránek. Reklamní cookies – využívají se k zobrazování cílené reklamy bez ohledu na web, na kterém se uživatel zrovna nachází. Relační (session) cookies – jsou uložené během prohlížení webové stránky, a smažou se po zavření internetového prohlížeče. Trvalá (funkční) cookies – jsou uložené ve vašem zařízení a po ukončení prohlížení webu se nevymažou. Trvalé cookies používáme pro zapamatování vašich preferencí pro příští návštěvu našeho webu a umožňují zapamatování vašich předvoleb (př.: uživatelské jméno, jazyk).

Nastavení cookies Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížeče můžete jednotlivé cookies ručně smazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití. Cookies můžete povolit jen pro určité stránky. Na našich stránkách máte možnost jednoduše a bezplatně zakázat zpracování cookies, a to prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme mít za to, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů a webových stránek. Níže naleznete jednoduchý postup, jak vymazat cookies na nejpoužívanějších internetových prohlížečích.

Pro detailnější informace použijte prosím nápovědu Vašeho internetového prohlížeče. Internet Explorer 8 a vyšší: v nabídce „Nástroje“ zvolte „Zabezpečení“ a klikněte na „Odstranit historii prohlížení“, vyberte příslušné soubory a klikněte na „Odstranit.“ Google Chrome:v nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti.“ Vyhledejte část „Ochrana osobních údajů“. V části nastavení souborů cookies klikněte na „Zobrazit soubory cookies.“ Kliknutím na „Odebrat vše“ se vymaže celý seznam souborů cookies, kliknutím na „Odebrat“ se vymaže Vámi vybraný, konkrétní soubor cookie. Android Browser: v nabídce „Menu“ klikněte na „Více“, dále na „Nastavení“, vyberte „Vymazat veškerá data cookies“ a výmaz potvrďte kliknutím na „OK.“

Mozilla Firefox: v nabídce „Nástroje“ zvolte „Možnosti“ (nebo Upravit | Předvolby v Linuxu). V části „Soukromí“, na panelu Cookies zvolte „Zobrazit cookies“. Kliknutím na tlačítko „Odebrat vše“ dojde k výmazu celého seznamu souborů cookies. Zvolené cookie odstraníte tlačítkem „Odstranit cookies.“ Safari: v nabídce zvolte „Preferences“, následně „Security“ a poté „Show cookies“. Stisknutím tlačítka „Remove“ odstraníte cookies. Opera: v nabídce „Nastavení“ zvolte „Vymazat soukromá data“. V „Podrobných volbách“ vyberte „Smazat dočasná cookies“ a „Smazat veškerá cookies“. Smazání provedete kliknutím na „Smazat“. Opera Mini: v nabídce „Menu“ klikněte na „Nastavení“, následně na „Soukromí“ a „Vymazat cookies“. Facebook nevyužíváme. Sklik používáme v rámci propagace, nepředáváme však žádné zákaznické údaje.

HotJar využíváme pro hodnocení chování zákazníků na webových stránkách. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita. Uživatel je hodnocen pouze na základě cookies, žádné další údaje zde použity nejsou, čímž je zajištěna uživatelova anonymita.

 
ecde55f257ee40c9fe9fd48b03da87c5.pnga6c36f533e64c561a706b23efbb54113.png5c2f5ed1a829c283c0c75e6344be99d5.png941906b5fd10e3262f72b3506e395ef6.png4a2f8c8df0e6d46d90baab8fff1c4614.gif72264e3f5b0ea9c382e47a3a16f8ec25.pngbf21c5d4c81739a649d3431f706a57e7.png9afbc119521920ad80b2b850206e9593.png7a4e4f49dfcbb6412c88ae75046f14c4.png3279036209407e32aec75c50f4990233.jpgrostaing.giflogo_heckel.gifVM_1.gifmoira.GIFpanda_1.gifHoneywell.gifStoko.gif6e1eb649e2f2f8d476705c6d51ef028e.pnga72afcb0b539165a652469c5d8d8ce93.pnglogo-i-Spector.gif222b2c78db9ad35514731afd9eb7781d.pnge9791a84f798336fb0dbab735fe71c73.png02ab0d60c06ed2108cbdc20d2fa5a92e.jpg67e520ac29ce9f6a8a4b282b9665b98f.pngsafetyjogger-safetyshoes.gif0c10ffb855f99c475a56e2ce20db2ef2.pngproko_g.gifBata_logo_payoff_RGB.gifjalas.gifafbc7cbce4ca7ff316403b92eed29b7a.pngf7b1bdbacfa0ca005521fa3c479e8cd0.jpg7ca87a6e3fa78dc0265bbd111eabbbd2.jpgd2edda132a789c374e14b41ade81c1b0.pngaa9146f666dc2c2bc9a920a8b9c5f9f7.pngeb88fee0218eee50e8c13c8a1dd515e4.png4e31ab48c78da8af2e660d3cd2cbc559.jpg209e751f9ebe8569ce9949ad8cf4ac6b.jpg603b828913d76cc6a79dbf23ec9eb539.jpg8563baa9d50ac728a5e834603c8b4ec1.png