Krok
Krok
Menu


Firemní portál


Kontakt
KROK CZ, s.r.o.

Tovární 2247
753 01 Hranice
GPS: S(N)49.5626975, V(E)17.7427211

IČ: 47984601
DIČ: CZ47984601
Tel.: +420 581 698 311
E-mail: krok@krok-hranice.cz
ID datové schránky: fgnghzu

right_box_bottom

Ochrana oznamovatelů

https://www.app.nntb.cz/cs/      > only czech version

Zákon o ochraně oznamovatelů- Whistleblowing

Na základě zákona o ochraně oznamovatelů (Zákon č.171/2023 Sb.) se společnost KROK CZ, s.r.o. zapojila od 1.8.2023 do projektu Nenech to být (NNTB). NNTB je firemní komunikační platforma fungující na principu online schránky důvěry. Prostřednictvím tohoto kanálu mohou zaměstnanci a spolupracující externí osoby (např. dodavatelé, obchodní partneři, apod.) oznamovat případné protiprávní jednání.

Podání oznámení prostřednictvím aplikace Nenech to být (NNTB)

Oznámení případného protiprávního jednání se zasílá prostřednictvím aplikace NNTB přístupné skrze odkaz https://www.app.nntb.cz/cs, písemně nebo osobně u jmenované příslušné osoby.

Pro přihlášení do NNTB je potřeba znát unikátní kód společnosti KROK CZ: krok2247

Oznámení obsahuje: údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele a dále informace o možném protiprávním jednání.

Dále obsahuje: popis podezřelé skutečnosti (protiprávního jednání), čas a uvedení jmen případných zapojených osob.

Přijetí oznámení:

Příslušná osoba je povinna do 7 dnů ode dne jeho přijetí písemně vyrozumět oznamovatele.

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 3 měsíců ode dne přijetí oznámení.

Příslušná osoba zajišťuje, že nedojde zásadně k prozrazení totožnosti oznamovatele.

      Příslušná jmenovaná osoba: Ing. Iva Dorňáková

                                     idornakova@krok-hranice.cz

+420581698306

Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení dle tohoto zákona, bez zbytečného odkladu o tom písemně vyrozumí oznamovatele.

Je-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba zaměstnavateli navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu. O přijatém opatření vedení společnosti KROK CZ neprodleně vyrozumí příslušnou osobu, která o něm bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele.

Není-li oznámení vyhodnoceno jako důvodné, příslušná osoba bez zbytečného odkladu písemně vyrozumí oznamovatele o tom, že na základě skutečností uvedených v oznámení a všech okolností, které jí jsou známy, neshledala podezření ze spáchání protiprávního jednání, nebo shledala, že oznámení se zakládá na nepravdivých informacích.

 

Předmětem oznámení mohou být pouze podezření týkající se porušení právních předpisů Evropské unie.

S ohledem na předmět činnosti společnosti KROK CZ, s.r.o. se jedná zejména o podezření týkající se:

činností se znaky trestného činu,

porušování předpisů v oblasti finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,

daně z příjmů právnických osob,

ochrany spotřebitele v souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,

bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,

ochrany životního prostředí,

ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,

ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,

ochrany finančních zájmů Evropské unie.

 

Podněty můžete posílat i ze svých osobních zařízení skrze tento odkaz: https://www.app.nntb.cz/cs/

 
ecde55f257ee40c9fe9fd48b03da87c5.pnga6c36f533e64c561a706b23efbb54113.png5c2f5ed1a829c283c0c75e6344be99d5.png941906b5fd10e3262f72b3506e395ef6.png4a2f8c8df0e6d46d90baab8fff1c4614.gif72264e3f5b0ea9c382e47a3a16f8ec25.pngbf21c5d4c81739a649d3431f706a57e7.png9afbc119521920ad80b2b850206e9593.png7a4e4f49dfcbb6412c88ae75046f14c4.png3279036209407e32aec75c50f4990233.jpgrostaing.giflogo_heckel.gifVM_1.gifmoira.GIFpanda_1.gifHoneywell.gifStoko.gif6e1eb649e2f2f8d476705c6d51ef028e.pnga72afcb0b539165a652469c5d8d8ce93.pnglogo-i-Spector.gif222b2c78db9ad35514731afd9eb7781d.pnge9791a84f798336fb0dbab735fe71c73.png02ab0d60c06ed2108cbdc20d2fa5a92e.jpg67e520ac29ce9f6a8a4b282b9665b98f.pngsafetyjogger-safetyshoes.gif0c10ffb855f99c475a56e2ce20db2ef2.pngproko_g.gifBata_logo_payoff_RGB.gifjalas.gifafbc7cbce4ca7ff316403b92eed29b7a.pngf7b1bdbacfa0ca005521fa3c479e8cd0.jpg7ca87a6e3fa78dc0265bbd111eabbbd2.jpgd2edda132a789c374e14b41ade81c1b0.pngaa9146f666dc2c2bc9a920a8b9c5f9f7.pngeb88fee0218eee50e8c13c8a1dd515e4.png4e31ab48c78da8af2e660d3cd2cbc559.jpg209e751f9ebe8569ce9949ad8cf4ac6b.jpg603b828913d76cc6a79dbf23ec9eb539.jpg8563baa9d50ac728a5e834603c8b4ec1.png