Krok
Krok
Menu


Firemní portál


Kontakt
KROK CZ, s.r.o.

Tovární 2247
753 01 Hranice
GPS: S(N)49.5626975, V(E)17.7427211

IČ: 47984601
DIČ: CZ47984601
Tel.: +420 581 698 311
E-mail: krok@krok-hranice.cz
ID datové schránky: fgnghzu

right_box_bottom

Kategorie OOP

Uvádění OOP na trh – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016

Pravidla pro uvádění OOP na trh jsou uvedena v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. V České republice a v celé Evropské unii platí, že OOP musí splňovat základní požadavky na bezpečnost a na ochranu zdraví stanovené v nařízení vlády a mohou být uváděny na trh a do provozu, pouze pokud při řádném udržování a používání pro zamýšlený účel chrání zdraví a zaručují bezpečnost uživatelů, aniž by tím došlo k ohrožení zdraví, bezpečnosti jiných osob.

Rozdělení OOP

Podle závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním výrobku máme OOP rozděleny do tří skupin.

I. kategorie

Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce, podléhají normě ČSN EN 340 : 1995. Na tyto oděvy vydáváme ES prohlášení o shodě.

II. kategorie

OOP II. kategorie máme certifikované v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., ZLÍN. Na oděvy máme certifikát o ES přezkoušení typu podle příslušné ČSN EN, vystavený příslušnou AO. Vydáváme ES prohlášení o shodě.

III. kategorie

Do třetí kategorie patří osobní ochranné prostředky, které jsou určeny k ochraně proti smrtelnému nebezpečí, nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat. Tyto oděvy máme certifikované v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., ZLÍN. Na oděvy máme certifikát o ES přezkoušení typu podle příslušné ČSN EN, vystavený příslušnou AO. U oděvů III. kategorie zajišťujeme 1x za rok kontrolu u příslušné notifikované osoby. Vydáváme ES prohlášení o shodě.

 
ecde55f257ee40c9fe9fd48b03da87c5.pnga6c36f533e64c561a706b23efbb54113.png5c2f5ed1a829c283c0c75e6344be99d5.png941906b5fd10e3262f72b3506e395ef6.png4a2f8c8df0e6d46d90baab8fff1c4614.gif72264e3f5b0ea9c382e47a3a16f8ec25.pngbf21c5d4c81739a649d3431f706a57e7.png9afbc119521920ad80b2b850206e9593.png7a4e4f49dfcbb6412c88ae75046f14c4.png3279036209407e32aec75c50f4990233.jpgrostaing.giflogo_heckel.gifVM_1.gifmoira.GIFpanda_1.gifHoneywell.gifStoko.gif6e1eb649e2f2f8d476705c6d51ef028e.pnga72afcb0b539165a652469c5d8d8ce93.pnglogo-i-Spector.gif222b2c78db9ad35514731afd9eb7781d.pnge9791a84f798336fb0dbab735fe71c73.png02ab0d60c06ed2108cbdc20d2fa5a92e.jpg67e520ac29ce9f6a8a4b282b9665b98f.pngsafetyjogger-safetyshoes.gif0c10ffb855f99c475a56e2ce20db2ef2.pngproko_g.gifBata_logo_payoff_RGB.gifjalas.gifafbc7cbce4ca7ff316403b92eed29b7a.pngf7b1bdbacfa0ca005521fa3c479e8cd0.jpg7ca87a6e3fa78dc0265bbd111eabbbd2.jpgd2edda132a789c374e14b41ade81c1b0.pngaa9146f666dc2c2bc9a920a8b9c5f9f7.pngeb88fee0218eee50e8c13c8a1dd515e4.png4e31ab48c78da8af2e660d3cd2cbc559.jpg209e751f9ebe8569ce9949ad8cf4ac6b.jpg603b828913d76cc6a79dbf23ec9eb539.jpg8563baa9d50ac728a5e834603c8b4ec1.png