Krok
Krok
Menu


Firemní portál


Kontakt
KROK CZ, v.o.s.
Komenského 421
753 01 Hranice
GPS: S(N)49°32.978, V(E)17°44.177

IČ: 47984601
DIČ: CZ47984601
Firma je zapsána u KS v Ostravě,
oddíl A XVIII, vložka 705

Tel.: +420 581 698 311
Fax: +420 581 698 325
E-mail: krok@krok-hranice.cz
Web: http://www.krok-hranice.cz

right_box_bottom

Kategorie OOP

Uvádění OOP na trh – Nařízení vlády č.21/2003 Sb.

Pravidla pro uvádění OOP na trh jsou uvedena v nařízení vlády č.21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky. V České republice a v celé Evropské unii platí, že OOP musí splňovat základní požadavky na bezpečnost a na ochranu zdraví stanovené v nařízení vlády a mohou být uváděny na trh a do provozu, pouze pokud při řádném udržování a používání pro zamýšlený účel chrání zdraví a zaručují bezpečnost uživatelů, aniž by tím došlo k ohrožení zdraví, bezpečnosti jiných osob.

Rozdělení OOP

Podle závislosti na míře možného nebezpečí spojeného s používáním výrobku máme OOP rozděleny do tří skupin.

I. kategorie

Osobní ochranné prostředky jednoduché konstrukce, podléhají normě ČSN EN 340 : 1995. Na tyto oděvy vydáváme ES prohlášení o shodě.

II. kategorie

OOP II. kategorie máme certifikované v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., ZLÍN. Na oděvy máme certifikát o ES přezkoušení typu podle příslušné ČSN EN, vystavený příslušnou AO. Vydáváme ES prohlášení o shodě.

III. kategorie

Do třetí kategorie patří osobní ochranné prostředky, které jsou určeny k ochraně proti smrtelnému nebezpečí, nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví a kde návrh vychází z toho, že jejich bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat. Tyto oděvy máme certifikované v Institutu pro testování a certifikaci, a.s., ZLÍN. Na oděvy máme certifikát o ES přezkoušení typu podle příslušné ČSN EN, vystavený příslušnou AO. U oděvů III. kategorie zajišťujeme 1x za rok kontrolu u příslušné notifikované osoby. Vydáváme ES prohlášení o shodě.

 
ansell.gifKCL.gifcerva.gifDeltaplus.gif4a2f8c8df0e6d46d90baab8fff1c4614.gifmoldex.gifbf21c5d4c81739a649d3431f706a57e7.pngc9c6e0382693ad2627b8b11d88ec3c4b.jpg16e89a35117b55a864333148515d42a5.jpglogopanoply.gif3279036209407e32aec75c50f4990233.jpge72f4d9e13afee747dde7885a156af1a.jpgrostaing.giflogo_heckel.gifVM_1.gifmoira.GIFpanda_1.gifHoneywell.gifStoko.giftegera.giflogo Zstyle.giflogo-i-Spector.gifPromo textile log.giflogo-Ear-Defender.gifadler2.gifLebon.gifsafetyjogger-safetyshoes.gifstalsen_logo_whiteonblack_g.gifproko_g.gifBata_logo_payoff_RGB.gifjalas.gifc593f855016964d6a04f04d16f55b425.jpg1e97980498454bdb376b2467c0396e78.jpgf7b1bdbacfa0ca005521fa3c479e8cd0.jpg7ca87a6e3fa78dc0265bbd111eabbbd2.jpg